نرم افزار چندمنظوره استارگرام

اطلاعیه (12 شهریور 1398) : اینستاگرام به صورت جدی با تغییر سیاست و الگوریتم های جدید به شدت با ربات ها مقابله میکند. این دسته از برنامه ها ممکن است منجر به مسدود شدن و از بین رفتن پیج شما شود. بهگرام هیچگونه مسئولیتی در قبال نحوه برخورد اینستاگرام با کاربران نرم افزار ها ندارد.

استارگرام اعتباری :: یک کاربره